Adreswerk.nl

Adreswerk.nl maakt het beheer van je ledenbestand makkelijk.

En Adreswerk.nl biedt extra mogelijkheden, namelijk:

  1. Nieuwsbrieven versturen per email, sms of post.
  2. Adresstickers printen, makkelijk en snel.
  3. Automatische back-ups.
  4. Beheer de adressen met meerderen.
  5. Laat je leden hun adres zelf up-to-date houden.

Adreswerk.nl beschermt de privacy van jou en je leden.

Neem voor meer informatie contact met ons op of lees verder.

Social


Go2People

Deze website is gemaakt door Go2People.

Wilt u uw adresadministratie automatiseren of online brengen?

Neem dan contact met ons op.


go2people